cart

Máy bộ

Hiển thị 1–24 của 156 kết quả
AIO – DELL OPTIPLEX 9030
7.000.000₫
 • CPU: Core I5 4590S
 • RAM: 8GB- 120GB
 • VGA: Intel HD 4600
 • BH: 24 THÁNG
AIO – Máy liền Màn Hp 6300
4.000.000₫
 • CPU: Core I3 3240
 • RAM: 4GB DDR3
 • HDD: 500G
 • BH: 12 THÁNG 
Combo Dell Precision T1700 MT + Màn 17in
4.500.000₫
 • CPU: Core i3-4150
 • RAM: 4G : 120G
 • LCD: Dell 17in
 • BH: 24 THÁNG
Combo Dell Precision T1700 SFF + Màn 17in
4.200.000₫
 • CPU: Core i3-4150
 • RAM: 4G : 120G
 • LCD: Dell 17in
 • BH: 24 THÁNG
Combo Dell 380 vs Dell 23In
3.300.000₫
 • CPU: Core E7500
 • RAM: 4GB  250GB 
 • LCD: Dell E2314TH
 • BH : 12 THÁNG 
Combo Dell 9010 I3 vs Dell 23In Full HD, Phim Chuot
4.800.000₫
 • CPU:Core I3 3320 3M
 • RAM: 4GB DDR 3
 • HDD: 250GB 7200rpm
 • LCD: Dell 23In
Combo Dell 9010 I5 vs Dell 23In Full HD, Phim Chuot
5.400.000₫
 • CPU:Core I5 3470 6M
 • RAM: 4GB DDR 3
 • HDD: 500GB 7200rpm
 • LCD: Dell 23In
Combo Dell Optiled 780 + Màn 17in
2.000.000₫
 • CPU: Core E7500
 • RAM: 4GB - 250G 
 • LCD: HP L1706
 • BH: 12 THÁNG 
Combo Dell Optiled 9010 +Dell 23In
6.000.000₫
 • CPU:Core I7 3770
 • RAM: 4GB 500GB 
 • LCD: Dell 23In
 • BH 24 THÁNG 
Combo Dell Optiplex 3010-7010-9010 MT + Dell 17in
3.400.000₫
 • CPU:  G2020
 • RAM: 4GB - 120G
 • LCD: Dell 17in
 • BH: 24 THÁNG 
Combo Dell Optiplex 3010-7010-9010 SSF + Lcd Dell 17in
3.400.000₫
 • CPU: Core i3 3220
 • RAM: 4GB - 120G
 • LCD: Dell 17in
 • BH: 24 THÁNG 
Combo Dell Optiplex 3020-7020-9020 + Lcd Dell 17in
3.500.000₫
 • CPU: G3220
 • RAM: 4GB - 120GB 
 • LCD: Dell 17IN
 • BH: 24 THÁNG
Combo Dell OptiPlex 3040 Case Nhỏ + Màn 23in
6.350.000₫
 • CPU:  G4600
 • RAM: 4G-120G
 • MH: Dell 23In 
 • BH: 24 THÁNG 
Combo Dell Optiplex 380 vs Lcd 17in
2.100.000₫
 • CPU: Core E8400
 • RAM: 2GB - 250GB 
 • LCD: Dell 17in
 • BH: 12 THÁNG 
Combo Dell Optiplex 390-790-990 + Lcd Dell 17in
3.200.000₫
 • CPU: Core i3 2100
 • RAM: 4GB 120GB 
 • LCD: Dell 17in
 • BH: 24 THÁNG 
Combo Dell Optiplex 990 i5 2400 vs Lcd Dell 17in
4.000.000₫
 • CPU:Core i5 2400 6M
 • RAM: 4GB DDR 3
 • HDD: 250GB 7200rpm
 • LCD: Dell 17in
Combo Dell t1600 i3, Quadro 600 Dell 19in ,Phim Chuot.
4.400.000₫
 • CPU:Core I3 2100 4M
 • RAM: 4GB DDR 3
 • HDD: 250GB 7200rpm
 • Dell 19 In + Quadro 600
Combo HP Compaq 6200 – 8200 + Lcd 17in
2.950.000₫
 • CPU:  G620
 • RAM: 4GB  120Gb
 • LCD:  Hp 17in
 • BH: 24 THÁNG
Combo HP Compaq 6200-8200+ Lcd 20in
3.350.000₫
 • CPU: G620 
 • RAM: 4GB 120G
 • LCD:  HP 20 In
 • BH 24 THÁNG 
Combo HP Compaq 6300 – 8300 MT + Lcd Hp 17in
3.250.000₫
 • CPU:  G2020
 • RAM: 4GB 120Gb
 • LCD: 17in
 • BH: 24 THÁNG 
Combo HP Compaq 6300 – 8300 SFF + Lcd Hp 17in
3.050.000₫
 • CPU: G2020
 • RAM: 4GB + 120g
 • LCD:  17in
 • BH: 24 Tháng
Combo Hp Compaq DC 5700, Lcd hp 19in
2.000.000₫
 • CPU: Intel E4600
 • RAM: 2GB DDR 2
 • HDD: 160Gb 7200rpm
 • LCD:  Hp 19in
Combo HP EliteDesk 800 G1 MT + Lcd 17in
3.800.000₫
 • CPU: G3320 
 • RAM: 4G : 120
 • MH: HP 17IN
 • BH: 24 THÁNG 
Combo HP EliteDesk 800 G1 SFF + Lcd 17in
3.450.000₫
 • CPU: G3320 
 • RAM: 4G : 120
 • MH: HP 17IN
 • BH: 24 THÁNG