cart

Máy Bộ Lenovo

Hiển thị tất cả 8 kết quả
Máy Đồng Bộ Lenovo M91 Socket 1155 SFF
1.800.000₫
 • CPU:  G620 
 • RAM: 4GB 250
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy Đồng Bộ Lenovo M91 Socket 1155 SFF
2.000.000₫
 • CPU: i3 2100
 • RAM: 4GB 250
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy Đồng Bộ Lenovo M91Socket 1155 SFF
2.250.000₫
 • CPU: i5 2400
 • RAM: 4GB 250
 • VGA: Intel HD 
 • BH: 24 THÁNG 
Máy Đồng Bộ Lenovo M91Socket 1155 SFF
3.250.000₫
 • CPU: i7 2600
 • RAM: 4GB 500
 • VGA: Intel HD 
 • BH: 24 THÁNG 
Máy Đồng Bộ Lenovo M92 Socket 1155 Q77 SFF
1.900.000₫
 • CPU:  G2010 
 • RAM: 4GB 250
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy Đồng Bộ Lenovo M92 Socket 1155 Q77 SFF
2.500.000₫
 • CPU: i5 3470
 • RAM: 4GB 250
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy Đồng Bộ Lenovo M92 Socket 1155 Q77 SFF
4.000.000₫
 • CPU: i7 3770
 • RAM: 4GB : 120G
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy Đồng Bộ Lenovo M92 Socket 1155 Q77 SFF
2.200.000₫
 • CPU: i3 3220
 • RAM: 4GB 250
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG