cart

Máy Ráp

Hiển thị 1–24 của 31 kết quả
Máy Ráp B250 i3 7100 – New
5.700.000₫
 • CPU: Core i3-7100 
 • RAM: 4GB 128Gb 
 • VGA:  Intel® 630
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp B250 i5 7400 – New
7.100.000₫
 • CPU: Core i5-7400
 • RAM: 4GB - 120G 
 • VGA:  Intel® 630
 • BH : 36 THÁNG 
Máy Ráp GA-B250M i7 7700 – GTX 1060
14.950.000₫
 • CPU: Core i7-7700
 • RAM: 8GB 120G
 • VGA:  GTX 1060
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GA-B250M i7 7700 – New
10.600.000₫
 • CPU: Core i7-7700
 • RAM: 4GB 120G
 • VGA:  Intel® 630
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GA-H110M-DS2 i3 6100 – New
5.300.000₫
 • CPU: Core i3-6100
 • RAM: 4GB 120Gb
 • VGA: HD Intel® 530
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GA-H110M-DS2 i5 6500 New
6.400.000₫
 • CPU: Core i5-6500
 • RAM: 4GB 128Gb 
 • VGA: HD Intel® 530
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GA-H110M-DS2 i7 6700 – RX 470
10.100.000₫
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 8GB -120
 • VGA: RX 470 4G 
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GA-H110M-DS2 i7 6700 New
8.600.000₫
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 4GB -120
 • VGA: HD Intel® 530
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2
11.800.000₫
 • CPU: Intel i7 8700
 • RAM: 4GB- 120Gb 
 • VGA: Intel®  630
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2 I3 8100 New
6.700.000₫
 • CPU: Core i3-8100
 • RAM: 4GB -120G 
 • VGA: Intel® 630
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2 I3 9100 – RX 470
8.200.000₫
 • CPU: Core i3-9100f
 • RAM: 4GB 120G
 • VGA: RX 470 
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2 I3 9100 New
7.200.000₫
 • CPU: Core i3-9400
 • RAM: 4GB 120G
 • VGA: Intel®  630
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2 I5 8400 New
7.500.000₫
 • CPU: Core i5-8400
 • RAM: 4GB  120G
 • VGA: Intel®  630
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2 I5 9400 New
8.400.000₫
 • CPU: Core i3-9400
 • RAM: 4GB 120G
 • VGA: Intel®  630
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2 I5 9400f – GTX 1060
13.500.000₫
 • CPU: Core i5-9400f
 • RAM: 8GB 250G
 • VGA: GTX 1060
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp GigaByte H310M DS2 i7 8700 – GTX 1060
16.100.000₫
 • CPU: Intel i7 8700
 • RAM: 8GB- 120Gb 
 • VGA: GTX 1060 
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H61-LW Chính Hãng
3.200.000₫
 • CPU: Core i3-3220
 • RAM: 4GB -500Gb 
 • VGA:  Intel® 2500
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H61-LW Chính hãng i3 2100 NEW
3.000.000₫
 • CPU: Core i3-2100
 • RAM: 4GB  - 500G
 • VGA: Intel® 2000
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H61-LW Chính Hãng i5 2400 New
3.350.000₫
 • CPU: Core i5-2400
 • RAM: 4GB - 500Gb 
 • VGA: Intel® 2500
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H61-LW Chính Hãng i5 3470 New
3.600.000₫
 • CPU: Core i5-3470
 • RAM: 4GB - 500G
 • VGA: Intel® 2500
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H61-LW Chính Hãng i7 2600 New
4.500.000₫
 • CPU: Core i7-2600
 • RAM: 4GB -  500G
 • VGA: Intel® 2000
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H61-LW Chính Hãng i7 3770 – GTX 750 TI
6.000.000₫
 • CPU: Core i7-3770
 • RAM: 8GB 120Gb
 • VGA: GTX 750 TI
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H61-LW Chính Hãng i7 3770 – New
4.500.000₫
 • CPU: Core i7-3770
 • RAM: 4GB 500Gb
 • VGA: Intel® 4000
 • BH: 36 THÁNG 
Máy Ráp H81-LW Chính Hãng i3 4130 New
4.000.000₫
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB 500Gb 
 • VGA: Intel® 4400
 • BH: 36 THÁNG