cart

Máy Bộ HP

Hiển thị 1–24 của 36 kết quả
HP 6000 Pro Core 2 E7500 2GB DDR3 250GB
1.350.000₫
 • CPU: Core E7500
 • RAM: 2GB DDR 3
 • HDD: 250GB 7200rpm
 • VGA: Intel® HD 1g
HP Workstation Z240 i5 6500 MT
11.300.000₫
 • CPU: Core i5 6500 
 • RAM: 8G-120G-500G
 • VGA: GTX 1050TI
 • BH: 24 THÁNG 
HP Workstation Z240 i7 6700 MT
19.300.000₫
 • CPU: CCore i7 6700
 • RAM: 16G-240G-1TB
 • VGA: GTX 1060
 • BH: 24 THÁNG 
HP Workstation Z240 i3 6100 MT
8.800.000₫
 • CPU: Core i3 6100
 • RAM: 8G-120G-500G
 • VGA: Quadro K600
 • BH: 24 THÁNG 
HP Workstation Z240 i3 7100 MT
10.800.000₫
 • CPU: Core i3 7100
 • RAM: 8G-120G-500G
 • VGA: GTX 1050Ti
 • BH: 24 THÁNG 
HP Workstation Z240 i5 7400 MT
16.200.000₫
 • CPU: Core i5 7400
 • RAM: 8G-240G-1T
 • VGA: GTX 1650
 • BH: 24 THÁNG 
HP Workstation Z240 i7 7700 MT
23.800.000₫
 • CPU: Core i7 7700
 • RAM: 16G-240G-1T
 • VGA: GTX 1660
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq 8200 MT
2.700.000₫
 • CPU: Core I3 2120 
 • RAM: 4GB : 120G
 • VGA: HD Graphic
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq 8200 MT i5 2400
2.900.000₫
 • CPU: Core I5 2400
 • RAM: 4GB  500GB 
 • VGA: HD Graphic
 • BH : 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq 8200 MT i7-2600
3.800.000₫
 • CPU: Core I7 2600
 • RAM: 4GB  500GB 
 • VGA: HD Graphic
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq 8200 MT i7-2600 /750ti
5.200.000₫
 • CPU: Core I7 2600
 • RAM: 8GB - 120G
 • VGA:  GTX 750TI
 • BH : 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq Elite 6200 – 8300 MT
2.700.000₫
 • CPU: Core I3 3320
 • RAM: 4GB + 120
 • VGA: Intel® 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq Elite 6200 – 8200 SFF
3.600.000₫
 • CPU:Core I7 2600 
 • RAM: 4GB - 120GB 
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq Elite 6200 – 8200 SFF
2.600.000₫
 • CPU: Core I5 2400
 • RAM: 4GB- 120GB 
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq Elite 6200 – 8200 SFF
2.150.000₫
 • CPU:  G620 
 • RAM: 4GB 120
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 MT
3.000.000₫
 • CPU: Core I5 3470
 • RAM: 4GB + 120 
 • VGA:  HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 MT
4.300.000₫
 • CPU: Core I7 3770 
 • RAM: 4GB - 120G
 • VGA:  HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 MT
5.650.000₫
 • CPU: Core I7 3770
 • RAM: 8GB  120Gb
 • VGA:  GTX 750Ti
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 MT
2.450.000₫
 • CPU: G2020
 • RAM: 4GB - 120G
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 SFF
2.800.000₫
 • CPU: Core I5 3470
 • RAM: 4GB - 120G
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG 
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 SFF
4.100.000₫
 • CPU: Core I7 3770
 • RAM: 4GB - SSD 120
 • VGA: HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 SFF
2.250.000₫
 • CPU: G2020
 • RAM: 4GB - 120G
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 SFF
2.500.000₫
 • CPU: Core I3 3320
 • RAM: 4GB - 120G
 • VGA: Intel HD 1GB
 • BH: 24 THÁNG
Máy bộ HP Compaq Elite 6300 – 8300 Vga SFF
4.800.000₫
 • CPU: Core I7 3770
 • RAM: 8GB - 120G
 • VGA:  VGA Rời 1G
 • BH : 24 THÁNG